مجتمع آموزشي آرمان
 

قابل توجه دانش آموزان ممتاز  ششم ابتدايي سال تحصیلی 1401-1402

مراحل ثبت نام در آزمون ورودي  مجتمع آموزشي آرمان

شرايط شركت در آزمون ورودي : مصاحبه 

1 - پر كردن فرم ثبت نام اينترنتي  و دريافت كد رهگيرياگر قبلا پيش ثبت نام را انجام داده ايد و کد رهگيری داريد، برای بررسی نتيجه، اينجا را کليک کنيد.

اگر ميخواهيد فرم پيش ثبت نام را پر کنيد، اينجا را کليک کنيد